hvilke ændringer sker der for patienter

som følge af kommunalreformen og overgangen til elektronisk journalføring
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
Det kommer an på hvilket regi du ser patienterne i.
Akut behandling vil ikke ændre sig synderligt, hvorimod genoptræning og rehabilisering overgår fra amterne til kommunerne.
Amternes sundhedsudvalg er stadig igang med at fastlægge præcist, hvilke opgaver, som skal ligge hvor. Så man kan ikke rigtig sige hvordan det vil påvirke patienterne.

Ser man på plejen og behandling vil der ikke ske store ændringer. Det vil jo stadig være den samme forskning og teori som danner grundlaget for det.
Muligvis vil man kunne frigøre resourcer nogle steder, så personalet får mere tid ude hos patienterne og det vil kunne øge kvaliteten af plejen og behandlingen.

Med hensyn til den elektroniske patientjournal (EPJ) er projektet endnu en gang blevet udskuldt på ubestemt tid.
Når den engang kommer vil det få den betydning, at personalet skal bruge mindre tid på at fysisk flytte journaler rundt på sygehuset og lede efter journaler som ikke ligger på deres plads. På den måde kan man forhåbentlig få mere tid til patienterne og undgå nogle af de fejl, som bunder i at der er informationer, der ikke bliver videregivet i tide.
Dog kommer det an på hvordan det skal forvaltes. I det forslag regeringen har sendt ud om brugen af EPJ, kan det ende med at der bliver mere administrativt arbejde til læger og sygeplejersker. Det vil få den konsekvens, som vi allerede ser nu, at det er det lavest uddannede og mindst kvalificerede personale som er ude hos patienterne, menes de højt uddannede og kvalificerede er tvunget til at sidde på kontoret.
besvaret af anonymt
...