Så fremt man får afslag på agtindsigt i forbindelse med et forbud af en demonstration, hvilke muligheder har man så for at klage?

Så fremt man får afslag på agtindsigt i forbindelse med et forbud af en demonstration, hvilke muligheder har man så for at klage?
spurgt af anonymt
  

2 Besvarelser

0 stemmer
Jeg vil lige kommentere på svaret ved at tilføje at du skal være part i sagen for at kunne opnå aktindsigt. Hvad der nærmere menes med part kan du finde en masse om i forvaltningsloven, men jeg vil som udgangspunkt sige at det er en ret snæver fortolkning, hvorfor du skal være decideret indblandet i sagen for at kunne opnå aktindsigten.

En sådan sag skal behandles, som tidligere svaret i en kontrollerende instans, men kan i sidste ende prøves ved en domstol, omend dette er ret kosteligt.

Ombudsmanden er ikke øverste instans ved juridiske klagemål. Domstolen vil altid være øverste instans i juridiske klagemål/søgsmål. Indenfor domstolene er SØ- og handelsretten og Højesteret de to højeste instanser og varetager hver deres kategori af søgsmål. I dit tilfælde skal sagen prøves ved en almindelig domstol, altså først byretten. Dernæst kan der appelleres til landsretten og hvis sagen er meget stor eller af principiel karakter kan den prøves i højeste instans - højesteret.
besvaret af anonymt
0 stemmer
Som regel skal man klage til den myndighed der har kontrolinstansen over den klagen vedrører. I dit tilfælde ville jeg prøve at klage til ombudsmanden da han er øverste instans ver. juridiske klamål. Du kan skrive til ham på adressen.

Ombudsmanden
Gammeltorv 22
1457 København K
  
 
Telefon: 33 13 25 12
Telefax: 33 13 07 17
Hjemmeside: http://www.ombudsmanden.dk  
E-post: ombudsmanden@ombudsmanden.dk
Telefontid: Personlig henvendelse 10-15
besvaret af anonymt
...