Hvem er Grandberg ?

Der er et udtryk der hedder, ?den går ikke Grandberg?, men hvem er Grandberg og hvad er det der ikke går ?
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
Victor Granberg var en ballonskipper der den, 26. juli forsøgte at flyve over København i sin ballon, men uden større held. Der af udtrykket: Den går ikke, Granberg.

Jeg har fundet en beretning fra et øjenvidne, ved navn Wilhelm Bruhn.
Og den er lidt overraskende, for den viser at det der ikke gik ikke var ballonfærden. Den gik heller ikke, men det var ikke det der fik folk til at råbe.
Nej, det var da Granberg ville til at luske ind af et vindue i stedet for at fortsætte underholdningen, at folk råbte:  Den går ikke Granberg !


Jeg giver ordet til Wilhelm Bruhn

Underholdning i 1850'erne...
Så skete der noget som optog alles Interesse. Luftskipperen, Italieneren, Tardini kom til København med sin store Ballon og ville gå op fra Slotspladsen ved Christiansborg, som derfor spærredes. Entré 1 (!) (32 Øre). Der var jeg med. Pladsen var aldeles fyldt med Mennesker, og midt på Ridebanen var den store Ballon udbredt. Det var jo morsomt at se, hvorledes den efterhånden fyldtes med Gas og hævede sig indtil den i sit Net med Gondolen hængende under kun holdtes nede ved Reb, som mange Mand holdt. Så trådte Tardini i Gondolen, Rebene løstes og støt og rolig hævede Ballonen sig medens Tardine viftede og Hurraråbene rungede. Hvor han dalede ned, erindrer jeg ikke. Næste Søndag skulle Forestillingen gentages og Senorinaen og hans lille Datter vel 8 a 4 År gå med op. Tilstrømningen var om muligt større end sidst. Jeg stod ganske nær og var lige ved at misunde den lille sorthårede Pige, som lykkestrålende viftede med et Dannebrogsflag og strøede Blomster ud, da Ballonen flot hævede sig op, men desværre endte denne Tur bedrøveligt. Ude på Kalvebostrand begyndte Ballonen at synke, hvad så Grunden var. Det lykkes Tardine at få Hustruen og Datter sat af på en mægtig Sten i Kalveboderne kaldet Bedstemoders sten, hvor drengene ofte roede ud og badede fra. Ballonen gik atter rask op da vægten af de Tvende og nogle Sandsække var smidt ud, men desværre varede det kun kort, så sank den atter og Manden druknede. Alt det sidste ved jeg kun fra hvad Bladene meddelte. En Tid efter kom en anden Luftskipper ved navn Granberg, der ville gå op fra Slotspladsen. Denne var atter fyldt med Mennesker, men pludselig revnede Ballonen og faldt som en Klud. Folk rasede, men blev beroliget. Næste Søndag skulle Forestillingen gentages gratis. Granberg var ærlig nok. Ballonen denne Gang holdt og gik langsomt til Vejrs. Ikke flot lige op, men drevedes af Vinden ind over Bygningerne og blev hængende ved et af Tagvinduerne over Kørestalden, medens man så Hr. Grandberg krybe ind af Vinduet. Nu blev der Røre i Manegen og der brøltes af hele Massen. "Den går ikke Granberg" Det blev et Slagord, der lød i mange År.-
besvaret af anonymt
...