Har Danmark været en republik ?

Man siger at Danmark har været et kongedømme gennem 1000 år, men er det uden afbrydelser ?
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
Vi kender ikke så meget til historien før 940, men vi kender navne på enkelte konger, så det mest sandsynlige er at Danmark før 940 var en række mindre kongedømmer og høvdingedømmer.
Vi ved at både Lejre og Jelling havde kongsgårde, og det er meget sandsynligt at de har tilhørt hvert sit kongerige.

I den ældste tid var Danmark et valgkongedømme, og kongen skulle kåres på de store tingsteder.
Der var stadig ikke nogen formel forfatning, og traditionen var et udtryk for at høvdingerne stadig var forholdsvis stærke, og at kongerne ikke umiddelbart kunne regne styre dem, men måtte basere sin magt på høvdingernes accept og anerkendelse.

I 1170 laver Valdermar den Store et slags statskup, hvor han får sin søn kåret til sin efterfølger, mens han endnu selv er i live. Der bliver nu udformet en form for forfatning, der siger at kongemagten går i arv fra fader til søn.

Fra 1170 og frem er Danmark et arvekongedømme.

Der er afbrydelser undervejs hvor landet reelt er styre af andre, men formelt har arvekongedømmet bestået siden 1170.

Fra 1332 til 1340 var landet regeret af den holstenske grev Gert, som havde et omfattende pant i Danmark. Han er den kullede (skallede) greve, som Niels Ebbesen slog ihjel i Randers.

Perioden 1332-1340 var en slags fremmed herredømme, og selvom kongedømmet var afbrudt, kan man ikke sige at Danmark var en republik af den grund.

I 1439 blev kong Erik af Pommern fordrevet af den danske højadel. Men adelen ønskede ikke at indføre en adelsrepublik af navn, men kun af gavn. Derfor indkaldte man meget svage konger fra Tyskland, som kunne være formelle konger, mens den reelle magt lå hos højadelen i Rigsrådet.

Den situation holdt sig indtil Christian 2. blev konge i 1513, og ville regere selv.

Endeligt kan man sige at grundloven af 1849 laver en lignende situation, hvor kongemagten bliver mere symbolsk, og den reelle magt er flyttet over til folketinget.

Alt i alt vil jeg sige at Danmark måske har været styret som en republik i perioder, men formelt har landet altid været et kongerige.
Et valgkongedømme op til 1170, og et arvekongedømme siden da.

Undskyld det lidt lange svar, håber det kan bruges
besvaret af anonymt
...