dagliglivet og synderne hos jehovas vidner

Hvilke synder er der ifølge jehovas vidner (er der en slags liste p¨å dem?) hvad gør de hvad de har syndet?
Hvordan foregår dagligdagen hos en fra jehovas vidner? og har de nogen specielle ritualer eller bønner?
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
Det var nogle store spørgsmål, men jeg skal prøve at besvare dem og vise hvor i Bibelen kristne som Jehovas Vidner finder vejledningerne.

At synde kan være mange ting, nogle ting afgøre man også selv om er en synd eller ej. Men det er jo ting som ikke er i overensstemmelse med Gud, hans normer, vilje osv. -alt hvad der kan ødelægge ens forhold til Gud. Man kan synde i ord, i handling, ved sin indstilling eller f.eks. ved at undlade at gøre det man burde gøre.
Jakob 4:17 ?Derfor, den der ved hvad der er ret at gøre og dog ikke gør det, for ham er det at synde.?
Ordsprogene 21:4 ?Hovmodige øjne og et indbildsk hjerte, de ugudeliges lampe, er synd.?

I Bibelen tilskyndes man til altid at bede om tilgivelse for ens synder. Da vi alle er ufuldkomne, begår vi alle synder hver dag og kan derfor med rette bede om tilgivelse hver dag. Gud vil gerne tilgive os når vi synder, blot vi indser at det vi har gjort er forkert, at vi angrer vores synd og er fast besluttet på at vende om fra den syndige vej. F.eks. var David kommet ind på en forkert kurs, men siger i Salme 32:5: ?Min synd gav jeg omsider til kende for dig, og min misgerning dækkede jeg ikke over. Jeg sagde: ?Jeg bekender mine overtrædelser for Jehova.? Og du tilgav min syndeskyld.?

Det kan også være man har brug for hjælp, specielt hvis man har begået en mere alvorlig synd. Her tilskynder Bibelen til at man beder de ældste om hjælp, så de sammen med en kan bede og give gode råd om hvordan man undgår at begå den samme synd igen.
Jakob 5:14 ?Er nogen iblandt jer syg? Lad ham tilkalde menighedens ældste, og lad dem bede over ham og indgnide ham med olie i Jehovas navn.?

Bibelen taler dog også om utilgivelig synd, hvor Gud aldrig vil tilgive -men som Johannes siger er der forskel:
1 Johannes 5:16-17 ?Hvis nogen skulle se sin broder begå en synd som ikke er til døden, skal han bede, og han skal give ham liv, ja, dem som ikke synder til døden. Der er synd som er til døden. Det er ikke om den synd at jeg siger han skal bede. Al uretfærdighed er synd; men der er synd som ikke er til døden.?

Men der kan jo også ske det at en begår en synd igen og igen og igen. Det kunne være utugt eller en anden alvorlig synd. Personen har i sin tid sagt ja til at leve efter Bibelens bud ved at lade sig døbe. Men nu vælger han ikke at tage imod den hjælp der bliver tilbudt ham, eller måske vil han bare have lov at gøre som han selv vil. Jamen, så følger han jo ikke Bibelens bud mere -og endnu værre, han sviner Guds navn til.
2 Thessaloniker 3:6 ?Nu befaler vi jer, brødre, i Herren Jesu Kristi navn, at I skal trække jer tilbage fra enhver broder som vandrer uordentligt og ikke i overensstemmelse med den overlevering I har modtaget fra os.?

Er dette ukærligt? At udelukke en person fordi han ikke følger reglerne? Det var sådan de Kristne ved Jesu tid gjorde, det er sådan Jehovas Vidner gør og det er sådan det foregår hver dag i foreninger, klubber eller politiske partier. Hvis man gør imod f.eks. et parties meninger, arbejder imod dem, ødelægger en klubs inventar, gør ting som alle i foreningen er imod og som de står for at de er imod -jamen så er det vel hyklerisk at lade en sådan person blive. Selvfølgelig er der her tale om yderste konsekvens, man gør selvfølgelig alt hvad man kan for at hjælpe personen. Desuden tager man altid kærligt imod en som så har indset sine synder og er vendt om.

Personligt synes jeg det er meget forkert når religioner siger at de lever efter Bibelen, eller siger det går ind for nogle bestemte ting -men i virkeligheden tillader de det hele.

En daglig dag? Tja, Jehovas Vidner er meget forskellige -med forskellige uddannelser, jobs osv. Men der er selvfølgelig nogle fælles træk.

De går til møder tre gange om ugen, hvor de studere Bibelen og opmuntre hinanden.
Hebræerne 10:24-25 ?lad os give agt på hinanden for at anspore til kærlighed og gode gerninger, og ikke forsømme at komme sammen, som nogle har for skik, men opmuntre hinanden, og det så meget mere som I ser dagen nærme sig.?

De deltager i forkyndelsen (at fortælle og underviseSupplement fra 10/04 2007  kl. 08:31:    andre i Bibelen). Nogle i få timer, andre har måske valgt at bruge størstedelen af deres tid på dette.
Mattæus 28:19-20 "Gå derfor ud og gør disciple af folk af alle nationerne, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og den hellige ånds navn, og idet I lærer dem at holde alt det jeg har befalet jer. Og se, jeg er med jer alle dage indtil afslutningen på tingenes ordning."

Så en uge for et Jehovas Vidne, kunne meget vel være at man de fem første dage tog på arbejde, herefter har man måske en aftale med en som gerne vil lære mere om Bibelen eller man forbereder sig til et møde eller ordner andre personlige ting. Om aftenen vil der jo så nogle gange være møde, eller man er sammen med sin familie eller har gæster e.lign. Lørdag bliver også tit brugt på forkyndelse og søndag er der gerne et møde. Så at være et Jehovas Vidne, er et liv i sig selv -det er noget man er (ikke bare en fritids-ting). Selvfølgelig er der mange ting man gør indimellem, huslige ting, hygge, passe børn hvis man har det osv. Men hele ens liv handler om at leve efter Bibelen.

Ritualer... tja, man vælger jo hvert fald at gå til møder, beder mange gange om dagen osv. -men det eneste rigtige ritual, er vel det at Jesus påbød at man skulle mindes hans død hvert år.
Lukas 22:19 ?Og han tog et brød, takkede, brækkede det i stykker og gav det til dem, idet han sagde: ?Dette betyder mit legeme, som skal gives til gavn for jer. Bliv ved med at gøre dette til minde om mig.?

Der er selvfølgelig også voksendåben hvor man bliver skænket fuldstændig ned i vand, og andre ting som man kunne kalde ritualer.
Markus 1:10 ?Og straks da han steg op af vandet så han himlene blive skilt ad og ånden som en due dale ned over ham;?

Jeg håber ikke dette har forvirret mere end nødvendigt og håber du kan bruge svarene til noget.
besvaret af anonymt
...