Hvordan bærer man sig ad med at få en byggegrund på landet ?

Det kunne være lækkert, men er vist ikke så nemt
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
Efter Planlovens § 35 må der ikke ske udstykning i landzone, medmindre man får en landzonetilladelse.

Man kan søge kommunen om en landzonetilladelse, men det er vanskeligt at få en til at udstykke en byggegrund helt ude i åbent land.
Hvis det er i forbindelse med en eksisterende mindre landsby, så er det straks nemmere.

En landzonetilladelse skal offentliggøres med en klagefrist på 4 uger. Alle kan klage, og er der bare en der klager, så overgår sagen til Naturklagenævnet, som så træffer den endelige afgørelse.

Der er et gebyr på 500 kr. på for at at klage, for at undgå rene chikaneklager.

Hvis du er heldig at få kommunen med på at lande dig udstykke helt ude på åbent land, kan du roligt regne med at naturklagenævnet laver tilladelsen om til et afslag, hvis nogen påklager det.

Så den eneste måde at få en byggegrund, er faktisk at finde og købe en eksisterende ejendom, og som er så forfalden at den skal rives ned.

Men du skal være opmærksom på at byggeri også kræver landzonetilladelse hvis du vil bygge mere end 250 kvm.

Det hele står i planlovens § 35 og med en række undtagelser i § 36

Du kan se Planloven her:
http://147.29.40.90/DELFIN/HTML /A2004/0088329.htm

Og husk lige, Planloven er ikke den eneste lov, byggeloven og naturbeskyttelsesloven skal også være overholdt, så tjek med kommunen inden du køber noget.
besvaret af anonymt
...