Økonomiske problemer for Danmark ved at være med i EU i den nærmeste fremtid?

Jeg sidder og tænker over om det betyder en unaturlig opbremsning for DK, hvis pengeudbuddet og dermed renten ændres i EU (og dermed DK) grundet den formodede fremgang i bl.a. Tyskland og Frankrig. Links til artikler el. lign. modtages med kyshånd =)
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
Ved et vendepunkt
2007 tegner til at blive et særdeles spændende år for ver-densøkonomien. Der er ret klare tegn på, at væksten i USA er på vej ned i tempo, men det er endnu usikkert, hvor kraftig tilbagegangen bliver. Europa og Asien er fortsat præget af fremgang, men det er formentlig kun et . . . . Nordea'a vurdering januar 2007

http://www.nordea.com/sitemod/u pload/root/www.nordea.com%20-%2 0uk/Productsservic...SF splittet om euro'en
27. mar. 2007 08.28 Politik Opdat.: 27. mar. 2007 08.32
http://www.dr.dk/Nyheder/Politi k/2007/03/27/081640.htm?wbc_pur pose=updatehttp%25...

Lån i euro
Får man sin løn udbetalt i euro, kan det være en fordel at optage lånet i euro
Kontantlånet, obligationslånet og rentetilpasningslånet kan optages i både danske kroner og euro. Selv om Danmark ikke er med i EUs fælles valuta, tilbyder nogle realkreditinstitutter lån i euro. Lånene er identiske med lån optaget i danske kroner mht. løbetider, lånegrænser m.m. Hvis man har sine indtægter i euro, kan det være en fordel at optage lånet i euro, fordi der vil ikke være nogen valutarisiko. Hvis man får sin løn udbetalt i danske kroner, kan motivet til at optage et lån i euro være en eventuel rentebesparelse i forhold til at låne i danske kroner.
http://www.workindk.dk/Koeb_af_ bolig/0/4/0

Faktorer, der bestemmer prisudviklingen 35
4.1 Hvad pengepolitik kan og ikke kan ? et overblik 36
4.2 Penge og renter ? hvordan kan pengepolitik påvirke renterne? 38
4.3 Hvordan påvirker renteændringer forbrugernes og
virksomhedernes forbrugsbeslutninger? 39
4.4 Faktorer, der bestemmer prisudviklingen på kort sigt 44
4.5 Faktorer, der bestemmer prisudviklingen på længere sigt
 . . .
5.4 Oversigt over Eurosystemets operationelle rammer
http://www.ecb.int/home/pdf/stu dents/booklet_da.pdf

Fremtidsudsigter

I øjeblikket er det svært at se, hvad der kan stoppe de nordiske aktiemarkeders fremgang. Pengerigeligheden vedbliver og de økonomiske konjunkturer er umiddelbart gode.
( 2 år gammel vurdering, men giver gode forklaringer)
http://www.morningstar.dk/news/ markets.asp?ArticleID=40641&amp ;validfrom=2005-07...

Økonomisk politisk samarbejde i EU   
Med overgangen til euroen gik eurolandene over til at føre fælles pengepolitik. De øvrige økonomiske politikker er ikke fælles, men der er i EU-traktaten fastlagt visse rammer for størrelsen af det offentliges underskud og gæld.
http://www.nationalbanken.dk/DN DK/euro.nsf/side/OEkonomisk_pol itisk_samarbejde_i...

ECB træffer sine pengepolitiske beslutninger på baggrund af analyser af en række økonomiske faktorer, som har indflydelse på prisudviklingen, herunder realøkonomiske og finansielle nøgletal samt udviklingen i pengemængden.

ECB?s instrumenter til at udføre den fælles pengepolitik er blandt andet renteændringer.


Læs mere om andre aspekter ved penge- og valutapolitikken i EU her:

Euroen - den fælles valuta
Den Europæiske Centralbank
Konvergenskriterier for optagelse i eurosamarbejdet
ERM II
De nye EU-lande og eurosamarbejdet
Danmark uden for eurosamarbejdet
Denne side er sidst redigeret 24.05.2006
http://www.fm.dk/1024/visArtike l.asp?artikelID=8393


 http://www.eu-oplysningen.dk/
besvaret af anonymt
...