Hvad sker der med amternes regionplaner, når amterne bliver nedlagt. Bliver de ophævet ?

Hvad sker der med amternes regionplaner, når amterne bliver nedlagt. Bliver de ophævet ?
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
De bliver ikke ophævet, men ophøjet til landsplandirektiver.
Administrationen af dem overgår til Miljøministeriet.

Efter 1. jan. 2007 skal kommunerne lave nye kommuneplaner, som medtager de temaer som regionplanerne har idag, det er især en række temaer indenfor miljø og naturbeskyttelse.

Når en kommune har udarbejdet et forslag til ny kommuneplan skal den godkendes af miljøministeriet, og når den er blevet det, så ophæves den gamle regionplan for den kommunes vedkommende, og administrationen overgår til kommunen.

Så det er rent midlertidigt at miljøministeriet skal administrere de gældende regionplaner.
besvaret af anonymt
...