Hvad betyder det at en lokalplan er tinglyst?

Hvad betyder det at en lokalplan er tinglyst?
spurgt af anonymt
  

1 Svar

0 stemmer
En tinglysning er en registrering af en/flere rettigheder.
Når lokalplanen tinglyses betyder det, at den bliver lovfæstet og dermed bestemmende for området.
Før en tinglysning er der derfor fremlæggelse af lokalplanen til høring og indsigelser fra de berørte lodsejere m.fl.


Her en en god forklaring på hvad en lokalplan er:

http://maribo.dynamicweb.dk/Fil es/Filer/Teknik%20og%20miljoe/P lanlaegning/Lokalp...

. . . og her om retsvirkningerne.
http://www.hvalsoe.dk/page323.a spx

. . . og hvad det betyder skattemæssigt:

http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oI D=106830&chk=201218


. . . og sidst har du så her en juridisk ordbog:

http://www.familieadvokaten.dk/ Ordliste/195-t.html
besvaret af anonymt
...