Hvor lang tid går der inden man bliver begravet?

Ad Blocker opdaget

Vores website drives af indtægten fra annoncer. Overvej venligst at slå din Ad Blocker fra og støt vores hjemmeside.

Det gør som regel ret hurtigt med at gennemføre en begravelse, og det skyldes dels at det er upraktisk at opbevare en død person og dels de regler man har for det i Danmark. Det er også

Hvor lang tid går der før man bliver begravet?

I Danmark må der max. gå 14 dage fra personen er død til begravelsen skal have fundet sted, i langt de fleste tilfælde går det hurtigere. Det gælder ikke hvis der er særlige omstændigheder der gør at man er nødt til at bevare liget helt længere tid, det vil oftest være hvis der er kriminalitet involveret i dødsfaldet eller mystik omkring det.

Andre forhold der kan gøre sig gældende i forbindelse med udsættelse af en begravelse er hvis familiemedlemmer er på ferie og dermed “fanget” i udlandet eller hvis familiemedlemmer har en planlagt operation, raserende sygdom eller andet der kan forhindre deltagelse. I disse tilfælde kan din bedemand for udskudt begravelsen med 8-14 dage.

Hvordan finder man ud af hvornår en person skal begraves?

Hvis du gerne vil deltage i en begravelse for en person er det bedst at kontakte de pårørende og høre hvornår bisættelsen finder sted. Det eneste du med sikkerhed kan vide, hvis ikke du er inviteret til begravelsen, er at den finder sted indenfor 14 dage fra dødsfaldet.

Hvor længe skal en død ligge?

En død må ikke ligge mere end 14 dage, med mindre særlige omstændigheder gør sig gældende som beskrevet ovenfor.

Leave a Reply