Hvor mange lande er der i verden?

Ad Blocker opdaget

Vores website drives af indtægten fra annoncer. Overvej venligst at slå din Ad Blocker fra og støt vores hjemmeside.

Der er 193 lande i verden ifølge FN. Det er dog blot en måde at opgøre det på.

Der er mange lande i verden, det er helt sikkert, præcis hvor mange er mere usikkert at svare på. Det forholder sig nemlig sådan at flere lande eller stater opfatter sig selv som værende et land selvom andre ikke nødvendigvis gør det.

Situationer hvor dette dilemma opstår eller er opstået, er ofte i forbindelse med borgerkrige og uenigheder i landet. Det betyder at alt efter hvem man er vil der være et sted mellem 195 til 267 lande/stater i verden.

I Danmark er vi medlem af FN og det mest sikre vil derfor være at følge FN’s retningslinjer på området.

Hvor mange lande er der i Europa?

Der er 51 lande i Europa, hvis man opgør det ud fra geografi og kultur. Armenien og Cypern er kun kulturelt tilknyttet Europa.

Der er 49 lande i Europa hvis man opgør det geografisk hvoraf Georgien, Kazakhstan, Tyrkiet og Rusland også har geografisk placering i Asien.

Der er 45 lande i Europa hvis man kun opgør det efter lande der holder sig indenfor den geografiske europæiske grænse.

Europa er i virkeligheden et område af verden og er ikke opgjort af lande. Det er derfor ikke 100% klart hvor mange lande der er i Europa.

I 1949 blev der stiftet noget der hedder Europarådet og i dag består det er 47 lande, men f.eks. er Rusland med i Europarådet, mens Hviderusland der er tætter på den centrale del af Europa ikke er medlem.

Hvor mange lande er der EU?

Hvor mange lande er der i Afrika?

Hvor mange lande er der i Asien?

Hvor mange lande er der i Amerika?

Hvor mange lande er der Nordamerika

Hvor mange lande er der Sydamerika?

Hvor mange lande er der i FN?

Hvor mange lande er der Oceanien?

Nyeste land i verden?

Hvad er verdens mindste land?

Leave a Reply